Poznański Park
Naukowo-Technologiczny

ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

Strona internetowa

ppnt.poznan.pl